Zásady zpracování osobních údajů

Lorem ipsum

Tímto udělujete souhlas Janu Valentovi, se sídlem Praha – Hloubětín, Nepelova 952/6, PSČ 19800, IČ: 02293099 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Telefon

Váš e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílaní obchodních sdělení – budete jako první informován o našich novinkách a slevách. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vaších osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení a newslettery.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: info@nattybeast.com nebo dopisu na adresu našeho sídla.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými Správce
spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

V Praze dne 04.01.2021